Wtl 2022 controle van uitbetaling van loonkostenvoordelen

23 maart 2023

De voorlopige berekening van de WTL 2022 
 
De Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) 2022 wordt uiterlijk op 14 maart 2023 ontvangen door de medewerkers vanuit het UWV. Hier staan de tegemoetkomingen die bedoeld zijn om werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 
 
Op de WTL-beschikking staat een voorlopige berekening met deze tegemoetkomingen, deze berekeningen kunnen foutief zijn en dienen te worden gecorrigeerd voor 1 mei 2023.  
Zowel de Loonkostenvoordelen (LKV), Lage-inkomstenvoordelen (LIV) en de Jeugd lage-inkomstensvoordelen (jeugd-LIV) staan op deze beschikking vermeld. 
 

Voorlopige berekening LKV 
 
LKV  staat voor loonkostenvoordelen deze worden aangevraagd bij het UWV of gemeentes. Om de LKV te kunnen claimen heeft de werkgever een doelgroep verklaring nodig.  

Op de WTL dienen werkgevers te controleren of alle LKV op de beschikking staan. Én of deze er tegen de juiste uren op staan.  Voor klanten van Zekerheyd verzorgen wij deze controle.  

Ontbreken LKV of zijn de uren niet juist, dan dient u als werkgever met terugwerkende kracht een loonheffingsaangifte in te sturen, dit doet u via uw loonadministratie. 

 
Voorlopige berekening LIV 
 
De LIV is zoals de naam zich verraadt een voordeel die stimuleert werknemers met een laag inkomen in dienst te nemen. De LIV en jeugd-LIV worden automatisch berekend vanuit de loonaangiften en op de WTL genoteerd, de berekening is gebaseerd op de verloonde uren van de werknemer.  

Definitieve berekening WTL 
 
Zodra de gegevens van de voorlopige WTL gecontroleerd en gecorrigeerd zijn ontvang je de definitieve WTL-beschikking, deze wordt voor 1 augustus afgegeven aan de werkgever. Hier staan de definitieve subsidies waar de werkgever recht op heeft (LKV, LIV, Jeugd-LIV). De uitkering van deze subsidies worden betaald 6 weken na dagtekening, deze staan vermeld op de definitieve WTL-beschikking. 
 
 
Met Zekerheyd volledig in-control 
80% van de LKV wordt gemist.  Als werkgever of salarisverwerker is het lastig om én alle wetgeving te kennen én de informatie bij iedere nieuwe werknemer te achterhalen. Vaak wordt er wel een check gedaan in het werkgeversportaal en is er aandacht voor de 56+'er. Maar er zijn veel meer loonkostenvoordelen. Onderzoek van het ministerie geeft aan dat 80% van de loonkostenvoordelen worden gemist 

Met de dienstverlening van Zekerheyd is het voor nieuwe medewerkers laagdrempelig om in de Zekerheyd omgeving maximaal 5 vragen te beantwoorden. Als werkgever heeft u hier geen omkijken meer naar en loopt de aanvraag automatisch door. Wij benadrukken de urgentie van het achterhalen van de LKV aangezien dit binnen een termijn van 3 maanden na indiensttreding aangevraagd dient te worden, hierna vervalt het LKV al heb je er recht op.  
Door deze check volledig in controle te laten verlopen vanaf het achterhalen van de LKV tot het controleren van de WTL-beschikking bieden wij een op maat gemaakte service aan bij Zekerheyd. Door geautomatiseerde processen bespaard deze dienst de werkgever veel tijd en zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk LKV achterhaald wordt en daadwerkelijk ingediend wordt bij het UWV.  
Vraag een vrijblijvende afspraak aan bij Bas@zekerheyd.nl