Werkgevers in Nederland vragen 80% van loonkosten voordelen niet aan.

Werkgevers in Nederland missen jaarlijks ruim 500 miljoen Euro aan loonkostenvoordelen.

In december 2021 is er een onderzoeksrapport geweest naar de effecten van loonkostenvoordelen, dit nadat in 2017 premiekortingen werden vervangen door loonkostenvoordelen . In september 2022 is er een aanbevelingsbrief gekomen door ministers  van Gennip (sociale zaken en werkgelegenheid) en Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen).

80% van de loonkostenvoordelen wordt niet aangevraagd

Werkgevers in Nederland vragen 80% van de loonkostenvoordelen niet aan. De 20% die wel aangevraagd wordt, vertegenwoordigen een bedrag van 129 miljoen Euro. De 80% die gemist wordt, betekent dat werkgevers in Nederland jaarlijks ruim 500 miljoen Euro laten liggen.

De missie van Zekerheyd is dat geen enkel bedrijf sociale voordelen mag missen.

In de wirwar van wet- en regelgeving, verzorgen wij dit voor werkgevers door voordelen tijdig aan te vragen en onnodige hoge premies en gemiste voordelen terug te vorderen bij instanties.

Waarom worden loonkostenvoordelen niet aangevraagd

Het ministerie gaat nog verder onderzoek waarom er zo veel loonkostenvoordelen niet aangevraagd worden. Maar geeft ook al enkele argumenten die ze wel gevonden hebben:

Korte contracten: Voor werknemers met korte contracten worden LKV niet aangevraagd omdat de moeite van het aanvragen niet opweegt tegen de opbrengsten.

Onbekendheid: werkgevers weten niet van het bestaan van loonkostenvoordelen in het algemeen of het specifieke loonkostenvoordeel voor de werknemer af.

Complexiteit: voor werkgevers is de complexiteit in de aanvraag een reden om dit niet te doen. 

Impact op verzuimkosten

De €500 miljoen die werkgevers missen aan loonkostenvoordelen is al enorm bedrag. Maar daar blijft het niet bij. Een groot deel van de medewerkers waarvoor een loonkostenvoordeel geldt, heeft ook een no-risk polis. Met deze no-risk polis draagt het UWV (een deel) van de ziektekosten. Dit levert én direct een besparing op.

De verzamelwet SZW 2022 heeft het belang hiervan nog groter gemaakt. Een no-risk polis die tijdens ziekte niet gebruikt is, kan later indien een (ex-)werknemer in de WGA terecht komt niet alsnog gebruikt worden. Een gemiste no-risk polis kan een werkgever gedurende de 10 jaar WGA zomaar €300.000 kosten. 

Oplossing Zekerheyd

Dat werkgevers loonkostenvoordelen en no-risk polissen missen, wisten wij al. Onze klanten gelukkig ook en daarom hebben wij de uitvraag van loonkostenvoordelen voor duizenden werkgevers al geautomatiseerd. Dit zijn zowel kleine als grote werkgevers.

Dankzij deze automatisering lossen we de drie knelpunten direct op:

  1. Ja het is ook interessant voor korte dienstverbanden (zeker gezien de no-risk polis)
  2. Wij zijn bekend met alle regelgeving, zodat onze klanten dat niet hoeven te zijn.
  3. Wij passen voor onze klanten de hele complexe wetgeving toe en voeren het proces uit.

  Verwachte uitbetaalde LKV in 2021

In december 2021 was de verwachtte uitbetaling van LKV als volgt:

Soort loonkostenvoordeel

Bedrag per uur

Maximum per jaar

Maximale looptijd

Totaal

Oudere werknemer

€3,05

€6.000

3 jaar

€ 84,8 miljoen

Arbeidsgehandicapte werknemer

€3,05

€6.000

3 jaar

€ 23,4 miljoen

Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden

€1,01

€2.000

3 jaar

€ 20,7 miljoen

Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

€3,05

€6.000

3 jaar

€ 0,05 miljoen

 Wilt u meer weten?

Neem contact op. info@zekerheyd.nl of 085-060 3344

 De volledige stukken vindt u hier:

Contact

Contact