Einde van uitzendbeding bij nieuwe CAO uitzenden

7 maart 2023

En de invloed daarvan op sociale zekerheid

Op 1 juli gaat de nieuwe uitzend-Cao in.

Deze heeft op veel zaken invloed.

Loondoorbetaling bij ziekte en doorbetaling van toeslagen is een van deze onderwerpen en heeft direct een grote invloed op de kostprijs.

Door meer in-control te zijn bij nieuwe medewerkers én vroeg tijdens verzuim kun je als werkgever regie houden.

€500 miljoen aan loonkostenvoordelen worden gemist

Werkgevers missen jaarlijks ruim 500 miljoen Euro aan loonkostenvoordelen, omdat 80% van de loonkostenvoordelen niet aangevraagd wordt. Dit volgens een evaluatie van het ministerie van sociale zaken in september 2022.  https://bit.ly/80LKV

Deze directe opbrengsten kunnen verhoogd worden door een betere screening van medewerkers als ze in dienst komen. 

No-risk polis

Gezien deze nieuwe CAO ligt het voordeel niet alleen in de loonkostenvoordelen. Een nog grotere potentiële waarde zit in de no-risk polissen, waardoor de werkgever de kosten van verzuim (deels) bij het UWV kan verhalen. Als de bovenstaande 80% van de loonkostenvoordelen niet aangevraagd wordt dan is ook een groot deel van de no-risk polissen onbekend.

Door als werkgever bij start van het dienstverband een zorgvuldige en complete uitvraag te doen, is het direct mogelijk om de no-risk polis te activeren bij verzuim. Een besparing die effect heeft op een dag werken (tiental Euro’s) maar zeker bij lang verzuim, wat op lopen tot tienduizenden Euro’s.

Werkhervattingskas premie

Nu deze CAO een einde maakt aan het uitzendbeding, zal ook de WGA flex gaan stoppen in de werkhervattingskas premie.

Deze WGA flex maakte het (soms  wel en soms niet) mogelijk om no-risk polissen nog toe te passen bij onterechte doorbelasting in de toegerekende WGA schade.  En correctie die vanaf 1/1/22 eigenlijk niet meer kan met de nieuwe verzamelwet, maar soms in WGA flex nog ruimte geeft.

Met deze nieuwe CAO is de impact ook hier mogelijk groot. 

Totale effecten

Voor totaal werkgevers in Nederland is de impact jaarlijks meer dan 2 miljard.

  • Gemiste loonkostenvoordelen; jaarlijks €550 miljoen
  • Onbekende en niet toegepaste no-risk polissen: Jaarlijkse 600 miljoen (inschatting Zekerheyd o.b.v. 100-en verzuim analyses)
  • Doorbelaste WGA schade bij gemiste no-risk polissen; jaarlijks ruim 1 miljard (inschatting Zekerheyd o.b.v. 100 werkhervattingskas analyses en correcties tussen 2015 en nu)

Einde uitzendbeding?

De recente uitspraak van de hoge raad met betrekking tot de nieuwe CAO en het einde van het uitzendbeding is relevant in deze context.  De uitzendovereenkomst met uitzendbeding eindigt niet automatisch bij ziekte. De inlener dient de opdracht actief te beëindigen. 

Wilt u meer weten hoe deze kosten onder controle komen, plan direct een afspraak;  https://bit.ly/agendaLKV