Controle op uw premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)

Jaarlijks ontvangen werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de belastingdienst. De Whk bestaat uit twee delen: de WGA-premie en de Ziektewetpremie. De premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden verbonden aan de organisatie. Voor de ziektewet geldt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor medewerkers welke ziek uit dienst zijn gegaan bij uw organisatie voor een periode van maximaal 12 jaar. Het effect van de toerekening van deze uitkeringen betaalt u over de volledige loonsom.

Uit onze controles blijkt dat onterecht uitkeringen aan werkgevers doorbelast worden in de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. Wilt u er zeker van zijn dat u niet teveel betaalt? Wij controleren voor u deze premie en of alle uitkeringen terecht toegerekend zijn.

Hoe zorgt u ervoor dat u minder premie betaalt?

U hoeft niet te wachten met de controle tot u de beschikking gedifferentieerde premie Whk ontvangt van de belastingdienst.

Juist door nu al in actie te komen, kunnen wij uw beschikking al controleren en ervoor zorgen dat u minder premie gaat betalen over uw volledige loonsom.

Lees hier klantervaringen.

Wat doet Zekerheyd voor u

Wij zien dat van gemiddeld 15% van de toegerekende schadegevallen die in de werkehervattingskas toegerekend worden volledig of deels onterecht zijn. Wij analyseren dat voor u. Dit proces verzorgen wij volledig. 

Van onze klanten ontvangen wij hiervoor:

  • De werkhervattingskasbeschikkingen (voor nu over de jaren 2018-2023)
  • De instroomlijsten als u deze al aangevraagd heeft.
  • Vanzelfsprekend sluiten we met elkaar een overeenkomst en verwerkersovereenkomst, compeet in lijn met de  ISO richtlijnen

De overige informatie vragen wij op bij de instanties. Op deze manier kost het onze klanten nauwelijks tijd om met ons samen te werken.  

Veelgestelde vragen

Heeft het terugvorderen van Loonkostenvoordelen risico’s voor de toekomst van de werknemer?

Het terugvorderen van deze premies heeft geen gevolgen voor de toekomst van uw werknemer. Deze voordelen zijn bedoeld voor werkgevers om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller opnieuw in te laten stromen in het reguliere arbeidsproces.

Hoeveel bedraagt het loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel oudere werknemers (56 jaar +) = €3,05 per verloond uur met een maximum van 18.000 euro gedurende 3 jaar.

Loonkostenvoordeel werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een maximum van 18.000 euro gedurende 3 jaar.

Loonkostenvoordeel herplaatsen werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een maximum van 6.000 euro gedurende 1 jaar.

Loonkostenvoordeel werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden = €1,01 per verloond uur met een max. van 6.000 euro gedurende 3 jaar.

Hoeveel mensen hebben recht op loonkostenvoordelen?

In Nederland heeft circa 1 op de 10 mensen van de werkende beroepsbevolking recht op een loonkostenvoordeel.