Van Neynsel besparingen sociale zekerheid en optimalisatie

Samenwerking met Van Neynsel

Op zoek naar specialisme

Binnen de wetgeving van sociale zekerheid zetten wij al veel stappen. Toch hadden we de indruk dat we meer resultaat konden behalen als een gespecialiseerde organisatie ons zou versterken.  Als we daarmee tijd zouden kunnen besparen was dat helemaal mooi meegenomen. Daarom wilden we graag samenwerken met een partij die ons echt kan ontzorgen en die ons meeneemt in alle ontwikkelingen. Zekerheyd is deze partij.’

Screening

Astrid Kröll, HR Adviseur  zegt ‘Via een tussenpersoon kwamen we in contact met Zekerheyd. We hadden vrij snel in de gaten dat Patrick Borghs (eigenaar) over veel kennis beschikt op het gebied van sociale zekerheid. Daarom zijn we in begonnen met een screening op basis van terugwerkende kracht. Hieruit kwam een zeer positief resultaat. Daarom hebben we besloten om gebruik te gaan maken van het abonnementsmodel van Zekerheyd. Dit zorgt ervoor dat we in de toekomst ook geen loonkostenvoordelen en no-risk polissen meer missen.’

Communicatie

‘We wilden graag ontzorgd worden, én op de hoogte blijven van de huidige stand van zaken. Zekerheyd regelt dit. We kunnen altijd vragen stellen en worden snel geholpen. Ook worden we goed op de hoogte gehouden van de nieuwe loonkostenvoordelen en no-risk polissen die ze voor ons realiseren. Wij vinden het ontzettend fijn dat we meegenomen worden in het proces.’

Werkwijze

‘Zekerheyd neemt contact op met nieuwe medewerkers om de loonkostenvoordelen en werkgeverpremies (met terugwerkende kracht) aan te kunnen vragen. Dit contact verloopt soepel en zeer professioneel. Medewerkers krijgen vanuit Zekerheyd een korte individuele vragenlijst waarin staat vermeld wat er met hun antwoorden gebeurt. Doordat de communicatie duidelijk is voor iedereen, krijgen we amper tot geen vragen van onze medewerkers.

De resultaten die Zekerheyd heeft gerealiseerd zijn zeer goed gevallen binnen onze organisatie. Er zijn grotere voordelen behaald dan we vooraf hadden verwacht, zowel in de gemiste premiekortingen over 2014 tm 2017, maar ook een stijging in de loonkostenvoordelen die we zelf niet gerealiseerd zouden hebben. De voordelen zouden anders door verjaring ook verloren zijn gegaan. We raden Zekerheyd dan ook zeker aan bij andere partijen.’

Contact

Contact