Supermarktondernemer duikt in de wereld van Zekerheyd

Jolien was ervan overtuigd veel goed te doen in de salarisadministratie en aangiftes. Jolien is samen met haar broer Jan en achterneef Koen sinds 2008 eigenaresse van drie Plus supermarkten en Heldro ijs. Jolien en Patrick spraken over loonkostenvoordelen, een onderwerp waarvan velen gehoord hebben en deels mee bekend zijn. Tijdens het gesprek met Patrick Borghs, zag ze in dat ze wellicht op bepaalde punten specialistische kennis miste op bepaalde wet- en regelgeving. De wet- en regelgeving rondom sociale premies en loonkostenvoordelen is aan verandering onderhevig. Daarbij kent deze vele uitzonderingen door de jaren heen.

Baat het niet dan schaadt het niet

Onder het mom “baat het niet dan schaadt het niet” is in 2019 de samenwerking tussen de bedrijven van Jolien en Zekerheyd gestart.

Met terugwerkende kracht én naar de toekomst

Plus supermarkten en Heldro ijs startten met de analyse van de juiste aanvragen van premiekortingen in het verleden. Tijdens deze analyse komen er vaak onverwachte voordelen naar boven, wat veel geld oplevert.

Wij kunnen met terugwerkende kracht misgelopen premies terugvorderen. Sommige zaken zijn tijdsgebonden. Dit betekent dat u er goed op moet letten wanneer u loonkostenvoordelen moet aanvragen en terug kunt vragen.

Een voorbeeld: twee jonge meiden zijn gestart met werken voor Plus tijdens hun opleiding. De bijbaan is overgegaan in een stage. Met de inwerkingtreding van de Wet Tegemoetkoming Loondomein dien je sinds 1/1/2018 loonkostenvoordelen aan te vragen binnen 3 maanden na start van het dienstverband. Dit geldt ook voor bijbanen en stages. Doe je dit niet, dan loop je loonkostenvoordelen mis. Veel ondernemers zijn hier niet van op de hoogte. Wij ontzorgen hierin, zodat u zeker geen loonkostenvoordelen mist.

Het is dus belangrijk om grip te krijgen op loonkostenvoordelen voor alle indienst tredende werknemers. Plus Verbeeten zet de samenwerking daarom voort met Zekerheyd. Dit levert niet alleen financieel voordeel op. Ook geeft dit inzicht in de no-risk statussen voor deze werknemers, zodat er bij ziekte direct een vergoeding vanuit UWV komt. Hierdoor heeft u als werkgever meer grip op verzuim en mogelijke loonkostenvoordelen.

Belang van loonkostenvoordelen

Loonkostenvoordelen zijn ontstaan om kansen op de arbeidsmarkt voor werknemers uit kwetsbare groepen te vergroten. Werkgevers worden hiermee gestimuleerd mensen uit deze groepen in dienst te nemen. Voor een werkgever is het lang niet altijd duidelijk of iemand behoort tot een kwetsbare groep. Inzicht hierin levert voor werkgevers vele financiële voordelen op.

Jolien Verbeeten zegt hierover: “Je kunt als ondernemer onmogelijk op de hoogte zijn van alle ins- en outs van de wetgeving op dit gebied. Mensen laten doen waar ze goed in zijn doen we in onze winkels ook dus waarom dan niet op het onderwerp waarvan de wetgeving zo vaak wijzigt? Het kost je niet veel tijd en kan je veel opleveren. Want niemand wil toch geld laten liggen?”