Ergon realiseert besparingen op sociale zekerheid in samenwerking met Zekerheyd

Maximaal resultaat met weinig handeling

In het voorjaar van 2021 kwam Zekerheyd in contact met Ergon. In een eerste gesprek met Directrice Ingrid Hems werden de mogelijkheden van besparingen op sociale zekerheid besproken.  “Dat klinkt interessant” was haar letterlijke reactie.

De verdere inhoudelijke kennismaking was met Kees Aarts. “Een dergelijk onderzoek hebben we een aantal jaren geleden al laten doen, maar kostte ons vooral heel veel tijd met het aanleveren van gegevens”. In deze kennismaking heeft Zekerheyd haar werkwijze toe kunnen lichten en daarin duidelijk gemaakt hoe werkgevers ontlast worden in dit proces. Zekerheyd onderschrijft de zorg van Ergon dat deze dienstverlening maximaal eenvoudig voor werkgevers dient te zijn.

Als gevolg startte de samenwerking in het najaar van 2021.  Het doel was om besparingen te realiseren op 3 gebieden:

  1. Premiekortingen van 2017
  2. Verlagen van de werkhervattingskas premies
  3. Verlagen van de kosten van verzuim in geval van gemiste no-risk polissen.

Op alle drie deze onderdelen zijn de eerste resultaten behaald.

Niet alleen verwachten we nog resultaten op analyses die al gedaan zijn. Ook zullen er nog verdere analyses volgen terwijl we de samenwerking voortzetten in de complexiteit van sociale zekerheid. 

In voorjaar 2023 onderschrijft Kees Aarts hoe weinig tijd de samenwerking met Zekerheyd hem en zijn team kost. En raadt iedere werkgever aan om de samenwerking met Zekerheyd aan te gaan.  Het is zonde om zo veel geld rondom sociale zekerheid te laten liggen/ onnodige kosten te maken door complexe wetgeving.

Meer weten; neem contact op