Wetswijziging verzamelwet SZW 2022

18 februari 2022

Tot december 2021 was het mogelijk om met terugwerkende kracht een WGA-toerekening te corrigeren indien er sprake is van een no-risk polis. Dit betekent dat het mogelijk is om onterecht de 10-jarige WGA te betalen als werkgever zijnde. Als er geen feitelijke Ziektewetuitkering is uitbetaald vanuit de no-risk, komt er wel een WGA-toerekening en is deze niet meer te corrigeren. Het UWV gaat vanaf 2022 achteraf geen ziekengeldrechten toekennen, zodat de werkgever de no-riskpolis kan benutten.

De zogenaamde ‘no-riskpolis’ (art. 29b Ziektewet) is bedoeld voor werkgevers om werknemers met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid makkelijker in dienst te nemen. Als een werknemer met een no-riskpolis ziek wordt, dan wordt de werkgever financieel gecompenseerd door het UWV. Indien dit verzuim leidt tot een WIA-uitkering hoeft de werkgever, mits eigen risicodrager, geen financieel risico te lopen voor de werknemer met een no-riskpolis. Bij de publiek verzekerde werkgever wordt een verhoging van de gedifferentieerde premie voorkomen.

In de praktijk zorgt deze regeling ervoor dat het UWV nu met regelmaat (achteraf) fictieve ZW-rechten moet vaststellen; het ziekengeld was destijds niet aangevraagd, maar dit was wel mogelijk. De huidige regeling houdt namelijk in dat er geen uitbetaling komt van het ziekengeld, als deze te laat wordt aangevraagd. Het ziekengeld wordt maximaal met één jaar terugwerkende kracht uitbetaald. Niettemin is het erg interessant om dit als werkgever zijnde uit te zoeken.

De mogelijk fictieve ziekengeldclaim zorgt er momenteel nog voor dat werkgevers geen WGA-toerekening krijgen. De eigen risicodrager hoeft dan niet de 10-jarige WGA te betalen. Vanaf 2022 wordt dit veranderd door de wetswijziging en zal de fictieve ziekengeldclaim verdwijnen. Dit betekent dat er vanaf 2022 een feitelijke ziektewetuitkering moet zijn uitbetaald vanuit de no-risk, anders volgt alsnog de WGA-toerekening.

De termijn voor het uitbetalen van het ziekengeld met terugwerkende kracht blijft één jaar. Echter, het verdwijnen van de fictieve claim op ziekengeld zorgt ervoor dat de screening van nieuwe medewerkers aan de voorkant nog belangrijker wordt. Zodoende kan er tijdig worden vastgesteld welke medewerker recht heeft op een no-riskpolis en kan er een beroep worden gedaan op de ziektewet vangnetregeling.

Dus met een goede screening bij indiensttreding voorkomt u dat de termijn van één jaar, waarover het ziekengeld met terugwerkende kracht kan worden geclaimd, wordt overschreden.

Zorg dat u in actie komt.
Wij kunnen uw medewerkers screenen met onze geavanceerde software, zodat u niet met onnodige kosten in de toekomst wordt geconfronteerd. Dit voorkomt bij het claimen van een no-riskpolis dat u daarna financieel verantwoordelijk wordt voor een 10 jarige WGA-betaling. De kosten kunnen hiervoor oplopen tot 300.000 euro per medewerker over 10 jaar.