Loonkostenvoordelen.nl heet voortaan Zekerheyd

23 februari 2022

Per 15 februari 2022 gaat Loonkostenvoordelen.nl door als Zekerheyd. Een naam die beter aansluit bij de visie en diensten van het bedrijf. Zekerheyd helpt bedrijven namelijk op een eenvoudige manier de loonkosten volledig te beheersen en onterechte premies te voorkomen. Omdat ondernemen slimmer en eerlijker kan. Met behulp van unieke, volledig geautomatiseerde software zorgt Zekerheyd ervoor dat organisaties nooit te veel loonkosten betalen en dat ze alle premies krijgen waar ze recht op hebben.

De wet- en regelgeving inzake premiekortingen en loonkostenvoordelen is complex en continu aan verandering onderhevig. De meeste bedrijven hebben niet alle kennis en kunde in huis om deze veranderingen op de voet te volgen, waardoor ze bepaalde premies en loonkostenvoordelen mislopen. Zekerheyd heeft die kennis wel.

Zo blijkt bijvoorbeeld dat ca. 85% van de werkgevers in Nederland geen gebruik maakt van de no-riskpolisregeling. Deze regeling houdt in dat werkgevers die mensen in dienst hebben met een arbeidsbeperking, bij ziekte van deze mensen een beroep kan doen op het UWV, zodat de loondoorbetaling wordt gecompenseerd. Zekerheyd zorgt ervoor dat werkgevers de no-risicopolis optimaal inzetten. Verder blijkt uit controles dat uitkeringen onterecht aan werkgevers worden doorbelast in de Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas. Zekerheyd controleert deze premie en gaat na of alle uitkeringen terecht zijn toegerekend, zodat een werkgever nooit te veel betaalt.

Zekerheyd maakt gebruik van een speciale applicatie, zodat niet de hele administratie doorgespit hoeft te worden en de vele variabelen moeten worden gecontroleerd. Zo kan Zekerheyd snel inzichtelijk maken of een bedrijf nog geld terug kan claimen of bezwaar kan aantekenen tegen onterechte beslissingen. En zekerheid bieden dat het bedrijf ook in de toekomst niet te veel betaalt. Via de Quickscan op de website van Zekerheyd kan een bedrijf meteen zien hoeveel er op jaarbasis mogelijk bespaard kan worden op de loonkosten.

“Het is onze missie om geen enkel voordeel te laten liggen voor onze klanten”, zegt Patrick Borghs, algemeen directeur bij Zekerheyd. “Wij zorgen ervoor dat bedrijven aan de voorkant in control komen. Dat loonkostenvoordelen en subsidies tijdig worden aangevraagd en dat te veel betaalde premies terug worden gevorderd van belastingdienst en UWV. Dit leidt tot grote besparingen en schadelastbeheersing op de Ziektewet en de WGA. De geautomatiseerde werkprocessen in combinatie met onze uitgebreide kennis stellen ons in staat door te gaan tot alles geclaimd is waar een werkgever recht op heeft. Zo bieden we met recht Zekerheyd!”