Loonkostenvoordeel optimaal benutten

26 augustus 2021

Loonkostenvoordelen zijn bedoeld om werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2018 en vervangt de premiekortingen. De tegemoetkoming is een onderdeel van de Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL).

In het kader van Wet tegemoetkoming loondomein is per 1 januari 2017 het ‘lage inkomensvoordeel’ ingevoerd. Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag inkomen.

Wanneer heeft u recht op Loonkostenvoordelen?

U kunt aanspraak doen op Loonkostenvoordelen voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hieronder vallen oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking, zoals een ziekte of handicap.

Er zijn vier doelgroepen te verdelen waarvoor er een Loonkostenvoordeel te claimen is:

  • Ouderen (56 jaar en ouder). Hier kunt u maximaal €6.000 per jaar voor ontvangen (€3,05 per verloond uur).
  • Arbeidsgehandicapten, maximaal €6.000 per jaar (€3,05 per verloond uur).
  • Herplaatste arbeidsgehandicapten, maximaal 1 jaar en deze bedraagt €6.000 per jaar (€3,05 per verloond uur).
  • Doelgroep banenafspraak, maximaal €2.000 per jaar (€1,01 per verloond uur).


“Vraag de Loonkostenvoordelen op tijd aan”

Vraag de Loonkostenvoordelen op tijd aan

Door de invoering van de Wet Tegemoetkoming Loondomein per 1 januari 2018 is het verplicht om voor elke werknemer waarvoor een loonkostenvoordeel geclaimd wordt een Doelgroepverklaring aan te vragen. Deze aanvraag dient binnen drie maanden na de indiensttreding aangevraagd te zijn bij het UWV, gemeente of andere uitkeringsinstantie.

Door de complexiteit in regelgeving, de maximale aanvraagtermijn van drie maanden, de frequente instroom van nieuwe medewerkers en de daaraan gekoppelde hoeveelheid mutaties die verwerkt moeten worden, blijft dit onderdeel om de directe kostprijs te verlagen vaak onderbelicht. Het missen van deze Loonkostenvoordelen kan behoorlijk effect hebben op de kostprijs per verloond uur.

Waarom Zekerheyd?

Wij begrijpen dat u niet alle kennis, kunde en tijd in huis heeft om de veranderende wet- en regelgeving rondom sociale premies en Loonkostenvoordelen te volgen. Wanneer u ervoor kiest om de controle op sociale premies te laten verzorgen door Zekerheyd, bent u ervan verzekerd volledig ontzorgd te worden.

Wij gebruiken geavanceerde software die ervoor zorgt dat het proces veilig, volledig en met een korte doorlooptijd voltooid wordt zodat u geen enkel Loonkostenvoordeel mist.

Zekerheyd is een van de weinige organisaties die zowel gecertificeerd is voor informatiebeveiliging als privacy. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en besparen u veel tijd.

Even sparren? Laat uw gegevens achter in het contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.