Kostprijs verlagen? Controleer uw premie Whk goed

15 november 2021

Kostprijs verlagen? Controleer uw premie Whk goed

In 2013 is de Wet BeZaVa  (wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ingevoerd. Het doel van de BeZaVa was om de instroom in de Ziektewet en WIA te beperken en om de lasten van de bijbehorende uitkeringen gedifferentieerd op werkgevers te verhalen. De werkgever blijft verantwoordelijk voor zijn ex-werknemers die na einde dienstverband een WGA- of Ziektewetuitkering ontvangen.

Jaarlijks ontvangen werkgevers de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de belastingdienst. De Whk bestaat uit twee delen: de WGA-premie en de Ziektewetpremie. De premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden verbonden aan de organisatie. Voor de ziektewet geldt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor medewerkers welke ziek uit dienst zijn gegaan bij uw organisatie.

Gedurende maximaal 10 jaar -vanaf de toekenning van een WGA-uitkering- bent u als werkgever verantwoordelijk voor de financiële lasten van de uitkering. Het effect van de deze toerekening van deze uitkeringen betaalt u over de volledige loonsom. Het gaat dus om serieuze bedragen. Laat daarom altijd de Whk-premie controleren.

U hoeft niet te wachten met de controle tot u de beschikking gedifferentieerde premie Whk ontvangt van de belastingdienst. Juist door nu al in actie te komen, kunnen wij u beschikking nu al controleren en ervoor zorgen dat u minder premie gaat betalen over uw volledige loonsom.