Incomplete informatie in het werkgeversportaal

7 maart 2023

Als werkgever ontvangt u diverse documenten van het UWV. Sommige hiervan komen ook in het werkgeversportaal terecht, andere niet.

Actueel: beslissingen van uitkeringen die tot standkomen door afdeling Sociale Medische Zaken komen weer in werkgeversportaal

Vanaf medio oktober tot nu werden niet alle berichten over beslissingen van uitkeringen die tot standkomen door afdeling Sociale Medische Zaken (o.a WIA-toekenningen en-afwijzingen) geüpload in het werkgeversportaal. Deze werden alleen per post verstuurd. Ook hiervan is het van belang om de gegevens goed te bewaren. Momenteel is het UWV weer actief om deze  gegevens weer in het werkgeversportaal te plaatsen.  

Deze gegevens kunnen van belang zijn m.b.t. controles op verzuim, werkhervattingskas premies en eventueel loonkostenvoordelen 

Bezwaar termijn aangepast

Omdat deze gegevens pas nu weer goed beschikbaar zijn, is het mogelijk om vanaf 15 maart + 6 weken nog in bezwaar te gaan tegen besluiten waarvan de deadline al is verstreken. Dit kan op grond van de Awb.  

Eigen dossier opbouw

Het is belangrijk om zelf te zorgen voor een zorgvuldige dossier opbouw. Op deze manier bent u zelf in controle en niet afhankelijk van anderen.

Dit dossier dient u ook voldoende lang te bewaren, indien een medewerker ziek uit dienst gaat, kan dit 14 jaar nadat de medewerker uit dienst is gegaan nog relevant zijn.

Waarom zo lang?

De totale periode van een uitkering van iemand die ziek uit dienst is gegaan kan 12 jaar (2 jaar ZW en 10 jaar WGA) aan u doorbelast worden én dit wordt doorbelast volgens T-2 (dit jaar betaalt u voor (ex)medewerkers aan wie het UWV 2 jaar geleden een uitkering gedaan heeft.

Daarnaast kunnen we voor u herzieningen doen over het huidige jaar minus 5 (in 2023 dus over 2018).

Dit betekent dat:

De doorbelasting in 2023, is een uitkering in 2021.

Dit kan het 12e jaar zijn, dus iemand die ziek uit dienst is gegaan in 2009 

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met ons.