Controleer uw Whk beschikking binnen 6 weken na ontvangst

29 november 2021

Controleer uw Whk beschikking binnen 6 weken na ontvangst

Binnenkort ontvangt u de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) van de belastingdienst. Het is belangrijk om deze beschikking goed te controleren, want hierdoor wordt mede de kostprijs voor het verlonen van de medewerkers bepaald.

De Whk bestaat uit twee delen: de WGA-premie en de Ziektewetpremie. De premie wordt berekend op basis van het totaalbedrag aan uitkeringen dat twee jaar geleden is uitbetaald aan de uitkeringsgerechtigden verbonden aan uw organisatie. Voor de ziektewet geldt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor medewerkers welke ziek uit dienst zijn gegaan bij uw organisatie voor een periode van maximaal 2 jaar en WGA 10 jaar.
Het effect van de toerekening van deze uitkeringen betaalt u over de volledige loonsom.

 

Waarom de WHK-beschikking controleren?

Wanneer uw onderneming geen of gemiddeld minder schade veroorzaakt in de WGA of ZW in vergelijking tot andere ondernemingen in de branche, dan wordt u hiervoor beloond. Heeft u meer dan gemiddelde schade ten opzichte van uw collega-bedrijven in dezelfde sector, dan krijgt u een een hogere premie.


Bezwaar maken op de beschikking Whk

Tal van redenen (administratieve fouten, onjuiste toerekening en tal van andere oorzaken) kunnen ertoe leiden dat de totale toegewezen schade onjuist is.

Wij kunnen uw beschikking Whk controleren en corrigeren. 
Neem contact op via het contactformulier hieronder of bel naar 085-0603344.

Controleer vandaag nog uw beschikking Whk

Neem contact op