Koppeling Loket en Zekerheyd

Uw voordeel met loket.nl en Zekerheyd

Geen loonkostenvoordelen meer missen en altijd zekerheid over het claimen van de no risk polis tijdens de loondoorbetalingsverplichting

Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gebleken dat 80% van de loonkostenvoordelen niet wordt geclaimd. Dit betekent dat het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks ruim € 550 miljoen aan loonkostenvoordelen niet aanvraagt. Dat wilt u toch niet mislopen.

Tevens is uit een ander onderzoek van het UWV gebleken dat er ondergebruik is van de no-risk polis. Hierdoor missen bedrijven in Nederland naar schatting jaarlijks € 600 miljoen aan compensaties vanuit het UWV in geval van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.

Zekerheyd geeft u zekerheid zodat u alle mogelijke voordelen waar u als werkgever gebruik van kan maken ook daadwerkelijk worden benut. We hebben onze processen volledig gedigitaliseerd en geautomatiseerd.

Door de geautomatiseerde koppeling met Loket gaat u als werkgever geen voordelen meer missen. Via ons klantenportaal heeft u realtime inzicht in onze dienstverlening en uw voordelen.

Stappen voor koppeling - Zekeryheyd

Meer weten: