Meest gestelde vragen

Doe de gratis Quickscan

Werknemers

Levert de aanvraag van een loonkostenvoordeel risico op voor mij als werknemer?

Het aanvragen van een loonkostenvoordeel heeft geen enkel risico voor u als werknemer. Loonkostenvoordelen zijn bedoeld voor werkgevers om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller in te laten stromen in het reguliere arbeidsproces. Werkgevers krijgen hiervoor een tegemoetkoming van de belastingdienst als de werknemer de machtiging ondertekent binnen 3 maanden na de indiensttreding. Daarnaast kunnen werkgevers gecompenseerd worden in de doorbetaling van de loonkosten door het UWV in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens nadat de vragenlijst is afgerond?

De uitkomsten uit de vragenlijst worden versleuteld opgeslagen in de applicatie en zijn van belang voor het aanvragen van een loonkostenvoordeel, premiekorting of het inzichtelijk krijgen van een no-risk polis. De persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van onze ISO27001 (informatiebeveiliging) en ISO27701 (privacy) protocollen.

Werkgevers

Hoeveel mensen hebben recht op loonkostenvoordelen?

In Nederland heeft circa 1 op de 10 mensen van de werkende beroepsbevolking recht op een loonkostenvoordeel.

Hoeveel bedraagt het loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel oudere werknemers (56 jaar +) = €3,05 per verloond uur met een maximum van 18.000 euro gedurende 3 jaar.

Loonkostenvoordeel werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een maximum van 18.000 euro gedurende 3 jaar.

Loonkostenvoordeel herplaatsen werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een maximum van 6.000 euro gedurende 1 jaar.

Loonkostenvoordeel werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden = €1,01 per verloond uur met een max. van 6.000 euro gedurende 3 jaar.

In hoeverre zijn de persoonsgegevens van mijn bedrijf veilig?

Zekerheyd is gecertificeerd voor ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 27701 (privacy) en wordt jaarlijks getoetst door een externe instantie.

Alle medewerkers van Zekerheyd hebben meerdere malen per jaar bewustwordingssessies waarin informatiebeveiliging en privacy centraal staan. Tijdens deze sessies wordt ook getoetst op de interne gedragsregels met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy.