Loonkostenvoordelen

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostenvoordelen als zij verschillende doelgroepen in dienst nemen:

  • Oudere werknemers (tot €18.000 per werknemer)
  • Arbeidsgehandicapten (tot €18.000 per werknemer)
  • Personen die een doelgroepregistratie banenafspraak of scholingsbelemmerden hebben (tot €6.000 per werknemer)
  • Herplaatsing van arbeidsgehandicapte werknemers (tot €6.000 per werknemer)

Er zijn bepaalde voorwaarden van toepassing bij elke groep. 
Indien er wordt voldaan aan de voorwaarden, kan er een doelgroepverklaring verstrekt worden vanuit de gemeente of het UWV.

Vanaf 1 januari 2018 moet u binnen drie maanden na indiensttreding van uw medewerkers een aanvraag ingediend hebben bij de uitkerende instantie om een loonkostenvoordeel te verkrijgen. Met onze geautomatiseerde software en kennis zorgen we ervoor dat er geen voordelen gemist worden. 

Het volgende regelen wij voor u:

  • Wij vragen namens u tijdig de doelgroepverklaringen aan bij de uitkeringsinstantie;
  • Wij volgen de ontvangst en status op bij het UWV of de gemeente;
  • We gaan geautomatiseerd in bezwaar bij afwijzing van de doelgroepverklaringen door de uitkeringinstantie
  • We controleren jaarlijks de beschikking van de Wet Tegemoetkoming Loondomein betreffende het onderdeel loonkostenvoordelen.

80% van de loonkostenvoordelen wordt niet aangevraagd. Werkgevers lopen 500 miljoen Euro per jaar mis.