Werkhervattingskas 2018 - verjaart eind 2023

Zo verlaagt u uw premiepercentage op de Werkhervattingskas

Uw Whk 2018 beschikking verjaart eind december dit jaar

Correcties op de Whk 2018 beschikking kunnen nog maar tot het einde van 2023 worden ingediend.  Wilt u dit nog aanvragen? Zekerheyd kan u hierbij helpen. Dankzij onze unieke software zijn wij in staat om besparingen voor u te realiseren, in de korte tijd die nog resteert.

Berekening Whk

Voor middelgrote werkgevers wordt de Whk berekend uit een gewogen gemiddelde van de sectorale premie en individuele schadelast. Hoe groter de werkgever wordt, hoe zwaarder de individuele schadelast gaat wegen in de premie. De grens voor middelgrote werkgevers ging in 2018 over een premieloon tussen de 328.000 en 3.280.000 Euro.

De grens van middelgrote naar grote werkgever ligt in 2018 op 3.280.000 Euro. Dit betekent dat boven die loonsom de premie Whk volledig afhankelijk is van de eigen schadelast van de onderneming.


Zekerheyd maakt uw financiële voordeel inzichtelijk

Om u een goede indicatie hiervan te geven ontvangen wij graag van uw Whk 2018 beschikking. Op deze beschikking staat geen privacygevoelige informatie en kunt u per mail aan ons toesturen. Hiermee kunnen wij u een benchmark uitkomst geven van de besparing die mogelijk is.  Na de analyse zullen wij deze beschikking uiteraard weer verwijderen.

WHK 2018 BESCHIKKING INSTUREN


Kiest u er uiteindelijk voor om zaken met ons te doen, dan hebben wij slechts onderstaande zaken nodig:

  • De Whk beschikkingen (Let op: de Whk 2018 beschikking verjaart eind december 2023);
  • Eventuele instroomlijsten als u deze nog niet aangevraagd heeft;
  • Toegang tot het werkgeversportaal van het UWV;
    Lees hier hoe u dat doet

Uitgebreide screening met onze applicatie

Snel en automatisch premiescan

Secure privacy policy

U wordt volledig ontzorgd

Wij kunnen uw beschikking Whk controleren en corrigeren. Neem contact op.

Neem contact op