Regres

Verzuim is vervelend voor werknemers en werkgevers.

Als werkgever heeft dit invloed op uw dagelijkse operatie, maar ook de kosten van verzuim draagt u direct (loondoorbetaling) of indirect (verzekering, werkhervattingskas premies). Is het letsel bij uw werknemer veroorzaakt  door een ander? In veel gevallen kunt u de schade dan verhalen, regres noemen we dat.

 

Met regres verhaalt u als werkgever de kosten van het verzuim op de veroorzaker van de schade. 

Welke kosten kunt u verhalen?

  • het doorbetaalde nettoloon, inclusief vakantiegeld en vaste bonussen
  • administratieve kosten, denk hierbij aan de kosten/ tijd van documentatie, begeleiding en gesprekken met de zieke werknemer
  • kosten van noodzakelijke werk(plek) aanpassingen
  • de kosten van arbodienst en de arbeidsdeskundige
  • re-integratiekosten
  • Betaalde uitkering in geval van ERD ZW of WGA
  • ontslagvergoeding of transitievergoeding
  • advocaatkosten
  • wettelijke rente.

 

Hoe werkt het proces?

Op basis van eerste gegevens maken we een, kosteloze, inschatting van de kans en de impact.

Daarna maken we samen de keuze of we dit proces doorzetten. Zekerheyd neemt het hele proces rondom regres uithanden. 

Deze dienstverlening is volledig gebaseerd op een succesfee. 

Heeft u nog vragen?

Neem contact op