Het voordeel van Zekerheyd

Mis geen voordelen

Zekerheyd biedt bedrijven een eenvoudige manier om loonkosten volledig te beheersen en onterechte premies te voorkomen. 

Wij snappen dat u niet alle kennis, kunde en tijd in huis hebt om alle veranderende wetten en regels toe te passen op uw werknemers. Om niet de hele administratie door te hoeven spitten en te controleren op vele variabelen, gebruiken wij een applicatie die zowel sneller als vollediger onbenutte kansen opspoort. Wij kunnen op deze manier snel voor u inzichtelijk maken of u nog geld terug kunt claimen of bezwaar aan kunt tekenen tegen onterechte beslissingen.

Deze onrechtvaardigheid waarbij bedrijven niet krijgen waar ze recht op hebben, heeft ertoe geleid dat Zekerheyd is opgericht. Onze missie is om geen enkel voordeel te laten liggen voor onze klanten. Door geautomatiseerde werkprocessen in combinatie met onze kennis gaan we door waar anderen stoppen. Zo gaan we op elke afgewezen doelgroepverklaring standaard en geautomatiseerd in bezwaar bij het UWV. We gaan door tot we zeker weten dat alles geclaimd is waar een werkgever recht op heeft.
Zekerheyd zorgt ervoor dat bedrijven aan de voorkant in control komen. Dit leidt tot grote besparingen in het verdere proces en schadelastbeheersing op de Ziektewet en de WGA.

“Meer dan 80% van de organisaties heeft recht op teruggave of besparing op loonkosten.”

Betrouwbaarheid en veilig omgaan met gegevens vinden wij zeer belangrijk

Samen met ons team van experts en medewerkers zijn we in staat om u te adviseren en zorgen we ervoor dat u alle mogelijke premiekortingen en loonkostenvoordelen benut. 
Gezien de vertrouwelijkheid van data hanteren wij strikte regels en processen op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Zekerheid staat voorop.

Meer dan 80% van de organisaties heeft recht op teruggave of besparing op loonkosten

Doe de gratis Quickscan

Uitgebreide screening met onze applicatie

Snel en automatisch premiescan

Secure privacy policy

U wordt volledig ontzorgd

Veelgestelde vragen

Heeft het terugvorderen van Loonkostenvoordelen risico’s voor de toekomst van de werknemer?

Het terugvorderen van deze premies heeft geen gevolgen voor de toekomst van uw werknemer. Deze voordelen zijn bedoeld voor werkgevers om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt sneller opnieuw in te laten stromen in het reguliere arbeidsproces.

Hoeveel mensen hebben recht op loonkostenvoordelen?

In Nederland heeft circa 1 op de 10 mensen van de werkende beroepsbevolking recht op een loonkostenvoordeel.

Hoeveel bedraagt het loonkostenvoordeel?

Loonkostenvoordeel oudere werknemers (56 jaar +) = €3,05 per verloond uur met een maximum van 18.000 euro gedurende 3 jaar.

Loonkostenvoordeel werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een maximum van 18.000 euro gedurende 3 jaar.

Loonkostenvoordeel herplaatsen werknemer met een arbeidshandicap = €3,05 per verloond uur met een maximum van 6.000 euro gedurende 1 jaar.

Loonkostenvoordeel werknemer uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden = €1,01 per verloond uur met een max. van 6.000 euro gedurende 3 jaar.