Geld besparen als uitzendbureau? Wees er op tijd bij

10 juni 2021

Verlaging van de kostprijs is een belangrijk middel om als uitzendbureau onderscheidend en concurrerend te zijn.

Heeft u ook het gevoel dat er weinig speelruimte is om de kostprijs effectief te beïnvloeden? Sinds de sectorverloning is afgeschaft voor uitzendondernemingen, werkt de oude manier niet meer om de kostprijs te beïnvloeden. Per 01/01/2020 zijn uitzendondernemingen teruggegaan naar sector 52 en is de sectorverloning afgeschaft. Dit heeft tot gevolg dat er een hogere werkgeverspremie betaalt moet worden.

Het laatste wat u wilt, is nog meer kosten maken. Daarom delen wij strategieën die u veel geld besparen.

 

Vraag loonkostenvoordelen op tijd aan
Eén strategie die direct effect heeft, is het tijdig aanvragen van de loonkostenvoordelen.
Elk bedrijf heeft recht op loonkostenvoordelen van medewerkers. Door de invoering van de Wet Tegemoetkoming Loondomein per 1 januari 2018 is het verplicht om voor elke werknemer waarvoor een loonkostenvoordeel geclaimd wordt een doelgroepverklaring aan te vragen. Deze aanvraag dient binnen drie maanden na de indiensttreding aangevraagd te zijn bij het UWV of de gemeente, anders is deze niet geldig.

Kennis en kunde van een juiste planning, regelgeving en verwerking van de instroom van nieuwe medewerkers en de daaraan gekoppelde mutaties zullen verwerkt moeten worden.

Het is dus zeer belangrijk dat dit op tijd en volledig wordt gedaan. Uw voordelen kunnen oplopen tot 18.000 euro per werknemer.

Loonkostenvoordelen per doelgroep
     Oudere werknemer:                                                                tot 6.000 euro per jaar, 3 jaar aan te vragen.
     Arbeidsgehandicapte werknemer:                                       tot 6.000 euro per jaar, 3 jaar aan te vragen.
     Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden:     tot 2.000 euro per jaar, 3 jaar aan te vragen.
     Herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemer:         tot 6.000 euro, 1 jaar aan te vragen.