Beschikking premie Whk in veel gevallen te hoog

1 oktober 2021

Als werkgever betaalt u de premie Werkhervattingskas (WHK) over uw volledige loonsom. Elk jaar ontvangt u van de Belastingdienst de gediffentieerde premie WHK. Het is een complexe berekening gebaseerd op individuele premiecomponenten. In meer dan de helft van de gevallen zijn de percentages in de jaarlijkse beschikking te hoog vastgesteld. 

Korte bezwaartermijn, dus wees snel

En dat heeft ook weer gevolgen voor premies over eerdere jaren. Door alle wetswijzigingen en de vele handmatige handelingen, blijkt het een foutgevoelige berekening. Is uw loonsom groter dan € 337.000? En wilt u weten of er mogelijkheden zijn tot besparing? Neem dan snel contact op en stuur gratis vrijblijvend uw WHK-beschikking door! Let op, want tegen de beschikking kan maximaal zes weken bezwaar worden gemaakt, stuur hem dus direct na ontvangst naar ons door.