Premiekortingen

Wij controleren of er sprake is van vangnetregelingen en kunnen ook het ziekengeld terugclaimen bij het UWV in geval van de loondoorbetalingsverplichting.

Wij regelen het volgende voor u:

  1. Achteraf screening van alle huidige en ex-medewerkers op premiekortingen. Deze zijn nog terug te claimen over het jaar 2017;
  2. Daarnaast brengen we met terugwerkende kracht medewerkers met een no-risk status in kaart;
  3. Het aanvragen van doelgroepverklaringen bij de uitkerende instanties;
  4. We gaan geautomatiseerd in bezwaar bij afwijzing van de doelgroepverklaringen door de uitkerende instanties;
  5. Indienen en afwikkelen van correcties bij de belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Tegemoetkoming Loondomein van kracht geworden. Dit betekent dat er in 2022 alleen nog over het jaar 2017 premiekortingen teruggeclaimd kunnen worden.

De maximale premiekorting voor het indienst nemen van ouderen en arbeidsgehandicapten bedraagt €7.000 per werknemer per jaar. Voor werknemers die vallen onder een banenafspraak en scholingsbelemmerden is het voordeel €2.000 per jaar.